Trzeci trymestr upłynął klasie 7 bardzo szybko, gdyż był on również krótszy od poprzednich. W tym czasie w naszej szkole miało miejsce kilka ważnych wydarzeń – Apel Majowy, wyjazd na Wierszowisko, Dzień Patrona Szkoły, wyjazd na Wesoły Dzień Dziecka do Laxton Hall, a także podsumowujący zdobytą w ciągu całego roku szkolnego przez uczniów wiedzę quiz końcowy.

Trudno uwierzyć, że rok szkolny dobiegł końca. Rok bardzo intensywnej nauki, jak również czas zabawy i integracji. Był to czas, gdzie nie zabrakło miejsca na zajęcia dydaktyczne, ale również te twórcze, artystyczne i kreatywne. Teraz czas na refleksję nad tym co udało nam się osiągnąć, oraz czas na zastanowienie się co możemy zrobić lepiej. Pozwolę sobie podsumować ostatni etap zmagań edukacyjnych Państwa pociech.

Podsumowanie pracy za III semestr – klasa III

W trzecim semestrze klasa III liczyła 27 uczniów: 15 dziewczynek i 12 chłopców. Grupa jest bardzo żywa, ale nie ma szczególnych problemów wychowawczych.  Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze.

Trzeci i ostatni semestr rozpoczęliśmy rozdziałem “ Wiosna”. Przypomnieliśmy sobie o świętach i obrzędach obchodzonych w Polsce w tym okresie, czyli: Wielkanoc, śmigus-dyngus, topienie Marzanny, prima aprilis oraz światowy Dzień Ziemi. Ćwiczyliśmy pisownię samogłosek “ą” i “ę” w końcówkach wyrazów oraz ich wymianę: “ą” w l. pojedynczej na “ę” w l. mnogiej.  

Zakończyliśmy trzeci, ostatni semestr roku szkolnego 2018/2019.Od początku roku dzieci systematycznie poznawały kolejne litery alfabetu, a już pod koniec roku skupiliśmy się na rozpoznawaniu w słuchu i w zapisie dwuznaków oraz polskich znaków graficznych, takich jak, ą, ę, u, ó, sz, ś, cz, ć, rz, ż, ź, ch, h, dz, dż, dź, a także ich miejsce w alfabecie polskim.

Trzeci semestr był bardzo ciekawy. Chociaż nie było w nim wiele zajęć, to były one bardzo interesujące!

Po przerwie wielkanocnej, trzecią część przygód z Kredką rozpoczęliśmy od gry w piłkę nożną. Ale nie była to taka normalna gra, ponieważ odbywała się ona na boisku zaprojektowanym przez nas. Mimo to, że było ono zbudowane z papieru toaletowego, bawiliśmy się wspaniale!

W trzecim trymestrze przedszkolaki zapoznawały się z następującymi tematami:

Drugi trymestr upłynął klasie 7 bardzo szybko. W okrasie od stycznia do marca skupiliśmy się na analizie lektury A. Kamińskiego pt. ‘Kamienie na szaniec’ – dowiedzieliśmy się , co oznacza skrót ZHP i jakie były okoliczności powstania tej organizacji oraz czym były Szare Szeregi.

Początek klasy 6 pod moim okiem to przede wszystkim poznawanie siebie i rozumienie siebie. Z przyjemności ą podpisałam pakt z uczniami, że będą regularnie mieli możliwość zabawy z użyciem gier edukacyjnych podczas lekcji. W zamian wynegocjowałam całkowite skupienie na zajęciach i poprawne zachowanie.

Drodzy Rodzice,

Pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019 to już historia. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca kolejnego etapu naszych zmagań edukacyjnych. Pragnę zaprezentować Państwu kilka informacji o tym, jak pracowaliśmy i czego udało nam się dokonać.

W II semestrze r. szkolnego 2018/2019 zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć przez 9 tygodni, w tym ferie zimowe (od 16 lutego do 23 lutego), jedne odwołane zajęcia z powodu złych warunków pogodowych (02.02.2019) oraz 4 zajęcia z religii. Dzieci znają i respektują reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie. Łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami, kulturalnie odnoszą się do innych oraz stosują zwroty grzecznościowe.

Po przerwie świąt Bożego Narodzenia, przed którą dzieci brały udział w szkolnych jasełkach i śpiewaniu kolęd, uczniowie powrócili do szkoły i pochwalili się swoimi przeżyciami świątecznymi oraz przynieśli własnoręcznie wykonane książeczki z opowiadaniem "Moje Święta". Rozpoczęliśmy nowy rozdział w książce "Zima". Tutaj na początku powtórzyliśmy wiadomości z poprzedniego semestru, a następnie omówiliśmy sylwester, nowy rok i co on ze sobą niesie, powtórzyliśmy pory roku i ich miesiące oraz rozmawialiśmy o święcie babci i dziadka.