Pierwszy nr naszej szkolnej gazetki dostępny do pobrania:

Gazetka Nr 1