na 7-go grudnia 2019

Przedszkole

 

Klasa 0

 

 1. Odszukaj ilustracje do kolejnych fragmentów tekstu- utrwalenie , połacz latawce z nazwami dni tygodnia i narysuj traktory s. 50-51
2. Ćwiczenie czytania wyrazów s. 48-49
 
 

Klasa I

  
 Proszę wykonać zadania oraz ćwiczyć czytanie, 2 kartki wklejone w pomarańczowy zeszyt (litera L,l oraz I,i).
 

 

Klasa II

 
 
1. Proszę nauczyć sie czytać tekstu wklejonego w zeszycie. Dzieci, które czytają płynnie bądź te które chce sprobować trudniejszego tekstu proszę o naukę czytanki ‘Wielka uczta’ str. 63
2. Proszę wykonać ćw. 1-3 str. 74-75 w ćwiczeniach. 
 
 
 

Klasa III

  

1. Proszę przeczytaj wiersz "Mikołajki" CZYTANKA str.77 i odpowiedź w zeszycie na pytania z zad.1a,b,c,d/78.
2. Chętni mogą narysowac w zeszycie Panią Zimę.
 

 

Klasa IV

 
 
 1. Napisz list do Mikołaja. Podziel się o czym marzysz i jaki prezent chciałbyś dostać.  Przekonaj go, że byłeś grzeczny w tym roku i, że powinien odwiedzać Cię częściej. 
 
 
2. Poćwicz "Ó" niewymienne. Wykonaj trzy dowolne ćwiczenia str. 69-72. 
 

Klasa V

 

 
1. Bardzo proszę wykonać ćwiczenia 1,2,3 i 4 na stronie 54 (ćwiczenia W radosnym kręgu) oraz ponownie przeczytać opowiadanie Dobry biskup Mikołaj i wykonać ćwiczenia na stronie 82 (czytanka dla klasy V).
2. Uczniom zostały rozdane dekoracje. Proszę je ozdobić i podpisać swoim imieniem na odwrocie. Bardzo proszę uczniów o ćwiczenie przydzielonych im ról: hasła do strony Youtube :
 
Taniec Aniołów (uczennice) - proszę wpisać Zespół Humoreska - Skrzydła Aniołów
Drama - (dla wszystkich uczniów) - Youth Alive Drama Team - Christmas service 2010

 

Klasa VI

 
 
Proszę wypełnić co najmniej trzy zadania z sekcji Ćwiczenia Sprawdzające od str. 54 do 58 z podręcznika "Sercem w stronę ojczyzny. Ćwiczenia."
W przyszłą sobotę będziemy się koncentrować na gramatyce i zasadach pisowni. 
 
 
 
 

Klasa GCSE

 

1. Proszę przygotować się do dyktanda - słowa znajdują się w szarej tabelce na str. 22 (podręcznik)

2. Proszę dokończyć ćw. 5-7 ze str. 24 (podręcznik)

Dziękuję za obecność na zajęciach i do zobaczenia.