Celem naszej polskiej szkoły jest doskonalenie języka polskiego, nauczanie historii oraz geografii Polski, a także pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu żyjącemu na emigracji.

Działamy wyłącznie dzięki zaangażowaniu zespołu wolontariuszy, którzy w zależności od funkcji, zajmują się sprawami organizacyjnymi lub dydaktycznymi. Szkoła utrzymuje się ze składek rodziców. Te wpływy pozwalają jednak pokryć tylko koszty związane z wynajmem budynku, symbolicznych wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koszty administracyjne. Aby podreperować nasz budżet, organizujemy działania dodatkowe takie jak np. Kawiarenka, czy Piknik Rodzinny. Cały dochód z tych przedsięwzięć przeznaczony jest na Szkołę.

Nasza Szkoła zarządzana jest przez Zarząd i Radę Rodziców, którzy wybierani są sposród rodziców. Zatem, drodzy Państwo, to my tę Szkołę tworzymy! Wasza pomoc i zaangażowanie, drodzy Rodzice, są niezbędne, aby Szkoła mogła sprawnie i owocnie funkcjonować. Dzięki współpracy Grona Pedagogicznego, Komitetu Rodzicielskiego oraz Rodziców, wszyscy, a przede wszystkim nasze dzieci, będziemy z uśmiechem oczekiwać naszych sobotnich spotkań.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Zarząd Szkoły i Rada Rodziców