Pierwsza w historii szkoły klasa GCSE liczy obecnie 11 uczniów. Za nami pierwszy trymestr, który poświęciliśmy na integrację, zapoznanie się z przebiegiem egzaminu GCSE oraz nauki słownictwa i umiejętności związanych z podejściem do egzaminu.

Drodzy Rodzice,

Każdy kolejny rok szkolny pozwala mi lepiej dostosować program kształcenia do potrzeb Waszych dzieci. Znamy się już lepiej, wiemy czego oczekiwać, oraz co zrobić aby wzajemnie się motywować do wspólnej pracy.

W tym roku klasa IV liczy 25 uczniów - 13 dziewczynek i 12 chłopców.
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oraz są bardzo aktywne. Często zgłaszają się do odpowiedzi i swoją postawą uaktywniają innych. Są zawsze przygotowane do lekcji i chętnie dzielą się wiedzą z innymi. 

Klasa trzecia jest grupą aktywną i chętnie pracującą, a frekwencja w klasie jest wysoka. Uczniom nieobecnym wysyłane jest krótkie streszczenie lekcji i zadana praca domowa. Uczniowie różnią się pod względem umiejętności mówienia, pisowni i poziomu czytania, ale wszyscy bardzo się starają.

Początek klasy 2 pod moim  i Pani Moniki okiem to przede wszystkim czas poznawania siebie i rozumienie siebie. Klasa 2 zapoznała się z Regulaminem szkoły i wspólnie rozmawialiśmy o tym co każdy postulat naprawdę znaczy. Z przyjemnością zawarłam pakt z dziećmi, że regularnie będą miały możliwość zabawy z użyciem gier edukacyjnych bądź zajęć plastycznych podczas ostatniej lekcji.

Klasa 1 jest zespołem koleżeńskim, zgranym i razem uczniowie tworzą znakomitą grupę, która dodaje energii, zachęca do nowych pomysłów i wyzwań.

Szybko minął nam pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020.

Podsumowanie Pierwszego trymestru w grupie przedszkolnej trzy i cztero - latków w roku szkolnym 2019/20 w Polskiej Szkole Sobotniej im Jana Pawła II w St Albans

Pierwszy trymestr w klasie 0 był bardzo intensywny. Gdy tylko poznaliśmy siebie nawzajem oraz naszą towarzyszkę Kredkę, wzięliśmy się do pracy.
Na początku rozmawialiśmy o sobie, naszej rodzinie oraz drodze do szkoły.

Trzeci trymestr upłynął klasie 7 bardzo szybko, gdyż był on również krótszy od poprzednich. W tym czasie w naszej szkole miało miejsce kilka ważnych wydarzeń – Apel Majowy, wyjazd na Wierszowisko, Dzień Patrona Szkoły, wyjazd na Wesoły Dzień Dziecka do Laxton Hall, a także podsumowujący zdobytą w ciągu całego roku szkolnego przez uczniów wiedzę quiz końcowy.

Trudno uwierzyć, że rok szkolny dobiegł końca. Rok bardzo intensywnej nauki, jak również czas zabawy i integracji. Był to czas, gdzie nie zabrakło miejsca na zajęcia dydaktyczne, ale również te twórcze, artystyczne i kreatywne. Teraz czas na refleksję nad tym co udało nam się osiągnąć, oraz czas na zastanowienie się co możemy zrobić lepiej. Pozwolę sobie podsumować ostatni etap zmagań edukacyjnych Państwa pociech.

Podsumowanie pracy za III semestr – klasa III

W trzecim semestrze klasa III liczyła 27 uczniów: 15 dziewczynek i 12 chłopców. Grupa jest bardzo żywa, ale nie ma szczególnych problemów wychowawczych.  Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze.

Trzeci i ostatni semestr rozpoczęliśmy rozdziałem “ Wiosna”. Przypomnieliśmy sobie o świętach i obrzędach obchodzonych w Polsce w tym okresie, czyli: Wielkanoc, śmigus-dyngus, topienie Marzanny, prima aprilis oraz światowy Dzień Ziemi. Ćwiczyliśmy pisownię samogłosek “ą” i “ę” w końcówkach wyrazów oraz ich wymianę: “ą” w l. pojedynczej na “ę” w l. mnogiej.