Trudno uwierzyć, że rok szkolny dobiegł końca. Rok bardzo intensywnej nauki, jak również czas zabawy i integracji. Był to czas, gdzie nie zabrakło miejsca na zajęcia dydaktyczne, ale również te twórcze, artystyczne i kreatywne. Teraz czas na refleksję nad tym co udało nam się osiągnąć, oraz czas na zastanowienie się co możemy zrobić lepiej. Pozwolę sobie podsumować ostatni etap zmagań edukacyjnych Państwa pociech.            Nowy semestr wznowiliśmy powrotem do opowieści o Mikołaju Koperniku i innych sławnych Polakach. Sięgnęliśmy po wiedzę o nowych odkryciach  kopernikowskich, a także przeprowadziliśmy doświadczenie ruchu obrotowego Ziemi. Przy tych jakże ciekawych i bliskich naszemu sercu tematach, nie zabrakło czasu na zabawę i quizy o tym co już wiemy. Uświadamialiśmy sobie istotę ekologii i przestudiowaliśmy temat recyklingu. Ćwiczyliśmy umiejętności językowe pisząc opowiadania. Uczniowie jak zwykle wykazali się bujną wyobraźnią opisując świat w kraju „Na niby” oraz tworząc własne wiersze. Widać ogromne postępy klasy IV w tworzeniu opowiadań, jak również w pisaniu dyktand – które oczywiście kontynuujemy.

            Zgodnie z wcześniej ustalonym planem, w tym semestrze poświęciliśmy dużo czasu gramatyce. Uczniowie poznali pisownie „ó” wymiennego i niewymiennego, zasady pisowni wielką i małą literą, przećwiczyli także zasady pisowni „u”, „ó”, „ch” i „h”. Na naszych zajęciach nie zabrakło budowania pytań i odpowiedzi w języku polskim oraz ćwiczenia poprawnego tworzenia liczby mnogiej i pojedynczej wyrazów. W dalszym ciągu poszerzaliśmy wiedzę na temat przymiotników, czasowników i rzeczowników. Zajęliśmy się stopniowaniem przymiotników i układaliśmy wyrazy w kolejności alfabetycznej.

            Nauka jest dla nas czymś więcej niż tylko zapamiętywaniem informacji. To droga, którą podążamy u boku naszych kolegów i koleżanek z klasy. Właśnie dlatego kładziemy szczególny nacisk na to, by dobrze czuć się w swoim towarzystwie, aby podróż ta była wielką przyjemnością, a nie tylko przykrym obowiązkiem. Z tego powodu poświęcamy trochę czasu na odpoczynek za pomocą zabaw integrujących klasę. W tym semestrze budowaliśmy wspólne zaufanie. Ćwiczyliśmy umiejętności poprawnego przekazywania komunikatów bawiąc się w podawanie instrukcji osobie z zamkniętymi oczami (zabawy – rysowanie i  prowadzenie niewidomego). Pracowaliśmy nad pozytywną motywacją, szacunkiem do siebie, a przy okazji ćwiczyliśmy właściwe używanie przymiotników, bawiąc się w grę „Co miłego myślą o mnie inni”. Pobawiliśmy się w przekazywanie plotki, a także porozmawialiśmy o tym jakie niesie ona za sobą konsekwencje. Podczas zmagań z gramatyką, stosowaliśmy zabawy w rozśmieszanie siebie nawzajem, aby umożliwić uczniom chwilę rozluźnienia i odzyskania chęci do dalszej trudnej pracy.

            W tym semestrze ważne stały się dla nas umiejętności poprawnego czytania w języku polskim. Wykorzystując okoliczność Międzynarodowego Dnia Teatru, odegraliśmy inscenizację „Kopciuszka”. Ćwicząc przydzielone uczniom role, mieli oni okazję poprawić dykcję oraz tempo czytania. To jednak nie koniec naszych wyzwań książkowych. Zapoznaliśmy się z „Karolcią” i jej przygodami. Charakterystyką głównych postaci, problematyką lektury oraz określaniem czasu i miejsca akcji. Stworzyliśmy własny niebieski koralik i wyobrażaliśmy sobie jak moglibyśmy go użyć. Wykorzystując problematykę „Karolci”, dotknęliśmy tematu przyjaźni i  jej znaczenia w naszym życiu. Poćwiczyliśmy używanie przymiotników opisując Karolcię. W zabawach staraliśmy się wyszukiwać również inne znane nam części mowy. Ustalając poprawny porządek wydarzeń, zapoznaliśmy się z czasem przyszłym, przeszłym i teraźniejszym. Tworzyliśmy listę życzeń Karolci i Piotra, a także wykonaliśmy pracę plastyczno-artystyczną  tworząc obraz uratowanego ogrodu.

            W naszej pracy nie mogliśmy pominąć wątków historycznych i geograficznych Polski. Z okazji obchodów uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja porozmawialiśmy o Konstytucji i prawach człowieka. Kontynuowaliśmy podróż przez Polskę, poznawaliśmy nowe miasta i miejsca, które warto zwiedzić. Rozmawialiśmy o władcach Polski, koronacjach i insygniach władzy. Wyznaczaliśmy kierunki świata, przyporządkowywaliśmy nazwy województw Polski w odpowiednie części mapy i poznawaliśmy dokładną granicę państwa. Rok szkolny zakończyliśmy quizem sprawdzającym wiedzę uczniów.

            Klasa IV to prawdziwi poszukiwacze wiedzy, ale nie tylko. Dziękując dzieciom za ich trud i pracę, przez jeden dzień staliśmy się tropicielami skarbu. Przy okazji tego tematu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat piratów, ich statków i życia. Uczniowie doskonalili również umiejętności orientacji w terenie, właściwego wyznaczania kierunków świata oraz myślenia przyczynowo – skutkowego.  Tym miłym akcentem zakończyliśmy naszą podróż edukacyjną na rok 2018/2019.

            Jeszcze raz dziękuję, drodzy Rodzice, za Waszą cierpliwość, współpracę i empatię. Ten rok pracy z Wami był czystą przyjemnością. Mam nadzieję, że w głowach Waszych pociech pozostało jak najwięcej wiedzy na temat Polski, a w sercach drogich uczniów ciągle znajduje się mnóstwo miejsca i ochoty na poszerzanie tej wiedzy.

                                                                                                                  Wychowawca klasy IV

                                                                                                                        Sylwia Kiełkucka