Trzeci trymestr upłynął klasie 7 bardzo szybko, gdyż był on również krótszy od poprzednich. W tym czasie w naszej szkole miało miejsce kilka ważnych wydarzeń – Apel Majowy, wyjazd na Wierszowisko, Dzień Patrona Szkoły, wyjazd na Wesoły Dzień Dziecka do Laxton Hall, a także podsumowujący zdobytą w ciągu całego roku szkolnego przez uczniów wiedzę quiz końcowy.Klasa 7 w ostatnim trymestrze więcej czasu poświęciła zgłębianiu tematów związanych z historią i geografią Polski. Rozmawialiśmy o wodach powierzchniowych (m.in. rzekach i jeziorach różnego pochodzenia) oraz o Bałtyku, i uczyliśmy się wskazywać je na mapie. Poruszyliśmy również temat Polskich parków narodowych, ochrony środowiska, a także miejsca Polski na kontynencie europejskim i w UE.

Na lekcjach historii usystematyzowaliśmy wiedzę dotyczącą powstania listopadowego i styczniowego, okoliczności powstania Konstytucji 3 Maja, a także historii ZHP i walki o niepodległość Polski.

Podczas zajęć języka polskiego skupiliśmy się głównie na omawianiu tematyki i symboliki Kamizelki B. Prusa, a także na zapisie słownym liczb, odmianie wybranych kategorii rzeczowników i czasowników, a także umiejętności opisu książki oraz jej recenzji. Uczniowie klasy 7 mieli również za zadanie zaplanować kilkudniowa wycieczkę po swoich rodzinnych okolicach w Polsce.

Przed testem końcowym miało miejsce powtórzenie i utrwalenie materiału.

Uczniowie klasy 7 bardzo często wykonują ćwiczenia w parach bądź w małych grupach, co wspomaga praktykę używania języka polskiego do komunikacji, ale także jest świetnym sposobem na naukę współpracy i integrację.

Test końcowy był dla klasy 7 dosyć stresującym wydarzeniem, jednak uczniowie byli do niego dosyć dobrze przygotowani, co odzwierciedliło się w osiągniętych przez nich wynikach.

Od nowego roku szkolnego uczniowie klasy 7 rozpoczną przygotowania do egzaminu GCSE, co będzie wiązało się ze zmianą sposobu nauczania i pracy na lekcji, co umożliwi jednak praktyczne i solidne przygotowanie się do egzaminu.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom klasy 7 za wspaniałą obecność i aktywność na zajęciach i życzę wszystkim udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.


Anna Krzuś