Podsumowanie Pierwszego trymestru w grupie przedszkolnej trzy i cztero - latków w roku szkolnym 2019/20 w Polskiej Szkole Sobotniej im Jana Pawła II w St Albans


W tym roku szkolnym w przedszkolu są dwie grupy przedszkolne: trzylatki i czterolatki. Wszystkich dzieci w obu grupach jest dwadzieścioro troje, w tym w grupie trzylatków jedenaścioro, a w grupie czterolatków dwanaścioro. Ogólnie jest 7 dziewczynek i 16 chłopców. Zajęcia odbywają się od godz.9.30 do 13.00.
Początek roku szkolnego minął przedszkolakom na  zapoznawaniu się ze sobą, zawieraniu pierwszych przyjaźni w czym pomagały im zabawy integracyjne oraz zabawy muzyczno ruchowe. Dzieci  opowiadały o minionych wakacjach,  o rodzinach w Polsce, miejscach które w Polsce odwiedziły. Kilka zajęć poświęciliśmy na rozmowy o rodzinie, dalszych i bliższych krewnych, ich imionach i miejscach zamieszkania.
Kolejnym dużym tematem było rozpoznawanie  oznak jesieni, w czym bardzo pomogły dzieciom prace plastyczne z wykorzystaniem liści, kasztanów i jarzębiny. Śpiewaliśmy piosenki o tematyce jesiennej, a także uczyliśmy się wierszyków i  bawiliśmy się w masażyki.
Dużym przeżyciem dla dzieci był apel z okazji Dnia Niepodległości , podczas którego uczestniczyły w odśpiewaniu Hymnu Polski, a także w najważniejszych wydarzeniach prowadzących do odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Ważnym wydarzeniem było pasowanie na Przedszkolaka i na Starszaka (dla dzieci, które były pasowane na przedszkolaka w roku ubiegłym). Troje dzieci  recytowało wierszyk a reszta grupy odśpiewała piosenkę, wszyscy z poważnymi minami  zostali przyjęci do grona szkolnego przez panią Dyrektor i uczniów starszych klas.
Zamknięciem pierwszego trymestru były Jasełka organizowane przez nauczycieli i dzieci klas starszych, podczas których przedszkolaki z wypiekami na twarzy oczekiwały przybycia Mikołaja  i otrzymania  prezentów. 
Przedszkolaki  rozwinęły swój zasób słów w języku polskim, stały się bardziej pewne siebie w  nowej grupie, zawarły nowe znajomości i przyjaźnie, miały okazję opowiadać o swoich zainteresowaniach i przeżyciach. Mogły i chciały  wykazać się podczas zabaw ruchowych , wokalnych i plastycznych. Czas spędzony wspólnie okazał się bardzo owocny i pracowity, oby tak dalej!!!!

{gallery}bogi/2019-12-przedszkole:::0:0{/gallery}