Początek klasy 2 pod moim  i Pani Moniki okiem to przede wszystkim czas poznawania siebie i rozumienie siebie. Klasa 2 zapoznała się z Regulaminem szkoły i wspólnie rozmawialiśmy o tym co każdy postulat naprawdę znaczy. Z przyjemnością zawarłam pakt z dziećmi, że regularnie będą miały możliwość zabawy z użyciem gier edukacyjnych bądź zajęć plastycznych podczas ostatniej lekcji.

W zamian wynegocjowałam całkowite skupienie na zajęciach i poprawne zachowanie. 
Dodatkowo, zapoznaliśmy się ze słownictwem związanym z jesienią, Dniem Niepodległości, Andrzejkami oraz Świętami Bożego Narodzenia. Dzieci uczyły się również zasady zmiękczania ś; ć; ń, ź; dź, które miały możliwość przećwiczenia w różnorodnych zadaniach. Uczniowie również uczyli sie ortografii i pisali  swoje pierwsze dyktando. Skupiliśmy sie głównie na pisowni wyrazów z  ‘rz’ i ‘h’.  Dzieci poznały reguły ich pisownii jak również ich wyjątki. Podczas każdych zajęć skupiamy dużą uwagę na nauce oraz udoskonalaniu czytania. Bardzo doceniam wsparcie rodziców w ćwiczeniu czytania w domu, jest to niezwykle istotna umiejętność, która rozwija dzieci na wielu poziomach. 
Wszystkie dzieci w klasie wykazują ogromną pracę na lekcji, zaangażowanie i pracę nad swoimi słabościami. Dzieci otrzymują regularnie naklejki za odrobiania zadań domowych oraz gwiazdki za szczególne osiągniecia, wiedzę czy motiwację na zajęciach. 
Ostatnia lekcja jest prowadzona przez Panią Monike, która skupia się na powtórce materiału, który przerobiliśmy oraz zabawach edukacyjnych i plastycznych. Dzieci szczególnie lubią te zajęcia po ciężkiej pracy na pierwszych trzech lekcjach. 
Praca z 2 klasą daje dużo satysfakcji, każdy uczeń jest inny i dzieci często wymieniają się swoją wiedzą. 

Pani Roksana Ilkow Siuda