Klasa druga jest zespołem zróżnicowanym pod względem umiejętności mówienia, pisowni i poziomu czytania, ale aktywnym i zdyscyplinowanym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, starają się sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Są przygotowani do lekcji i odrabiają prace domowe. Na tle klasy wyróżnia się kilka osób pod względem pisania, ale inne osoby wyróżniają się płynnym czytaniem bądź piękną polską mową.

Frekwencja w klasie jest wysoka, a jeśli ktoś jest nieobecny, wysyłane jest mu krótkie streszczenie lekcji i zadana praca domowa. Klasa druga pracuje w oparciu o książki Małgorzaty Pawlusiewicz “Asy z drugiej klasy” czytanka i ćwiczenia, które pozwalają na realizację programu zgodnego z nową podstawą programową dla dzieci uczących się za granicą. Praca domowa zadawana jest regularnie, aby dzieci mogły ćwiczyć język polski systematycznie i czytały często pogłębiając słownictwo i ćwicząc polską wymowę, co jest kluczem do dobrego posługiwania się językiem polskim. Poza lekcjami języka polskiego dzieci uczą się również podstawowej geografii Polski, polskich piosenek, wierszy polskich pisarzy, poznają polskie tradycje, święta i ważne dni obchodzone w Polsce. Dzieci powtarzają również dużo wiadomości z klasy pierwszej, ale w rozszerzonym stylu, z bogatszym słownictwem i z naciskiem na poprawną ortografię i gramatykę.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w uroczystościach szkolnych z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych wynikających z kalendarza imprez szkolnych. Pod koniec każdego trymestru uczniowie klasy II piszą sprawdzian mający na celu sprawdzenie wiadomości z minionych miesięcy nauki oraz progres. Wyniki pierwszego sprawdzianu wypadły dobrze, zgodnie z oczekiwaniami.

Klasa druga prowadzona jest przez nauczyciela i dwóch asystentów, co zdecydowanie ułatwia naukę w tak licznej klasie.

Nauczyciel klasy 2
Dorota Antkiewicz