Semestr rozpoczęliśmy utworzeniem zasad klasowych oraz zapoznaniem się z zasadami szkoły. Sprawdziliśmy zasób wiedzy uczniów oraz poznaliśmy się lepiej wspomagając się zabawami integracyjnymi.
Przebrnęliśmy wspólnie przez podróż po Polsce. Zwiedziliśmy Warszawę, Poznań, Gdańsk, Piaseczno, Żelazową Wolę i Lublin. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy na temat tych miejscowości. Przy każdej okazji posługiwaliśmy się mapą Polski. Na koniec roku szkolnego chcemy połączyć miejsca o których rozmawialiśmy i stworzyć mapę podróży klasy IV po Polsce. Nie zabrakło nam również czasu na wyjaśnianie nieznanych pojęć, obejrzenie kilku ciekawych filmów edukacyjnych oraz przeczytanie wielu treściwych opowiadań i legend polskich.

Z okazji Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, niezwykle ważne stało się dla nas zagadnienie wojny. Uczniowie mieli okazję wykazać się swoją wiedzą na ten temat. Czytaliśmy wspólnie Opowieści patriotyczne oraz przeglądaliśmy galerię rysunków stworzonych przez dzieci w czasie okupacji. Wspólnymi siłami udało nam się także stworzyć apel, upamiętniający wielkich Polaków, którzy walczyli o naszą wolność. Klasa IV wykazała się niezwykłą empatią i wrażliwością o losy innych ludzi. Uczniowie doskonale poradzili sobie również z organizacją i przedstawieniem akademii za pomocą teatru cieni. Podsumowując apel uczniowie zostali nagrodzeni za zaangażowanie, mogli też zobaczyć jak ludzie na całym świecie świętowali z nami niepodległość. Dodatkowo nauczyliśmy się również pieśni patriotycznych oraz stworzyliśmy wspólnie kartkę pocztową skierowaną do powstańców.

Aby ułatwić uczniom proces edukacji językowej, wprowadziliśmy metodę poszerzania słownictwa. Na każdej lekcji uczymy się pisma i wymowy pięciu wybranych słów. Intensywnie pracujemy także nad poprawieniem ortografii. Każde zajęcia zaczynamy od napisania dyktanda. Jako pomoc w swojej pracy wykorzystuję różne środki dydaktyczne z uwzględnieniem komputera tj. prezentacje, filmy. Pracujemy zarówno indywidualnie jak i w małych grupach.

Realizujemy treści zawarte w czytance Małgorzaty Pawlusiewicz ‘Piękna nasza Polska’ cała, oraz w zeszycie ćwiczeń tej samej autorki. Posiłkując się tymi książkami, pracujemy nad gramatyką naszych uczniów. Powtórzyliśmy alfabet, miesiące i dni tygodnia w języku polskim oraz wyjaśniliśmy ich znaczenie. Przebrnęliśmy przez spotkanie z przymiotnikiem, rzeczownikiem, czasownikiem, spółgłoskami miękkimi, twardymi, głoską i literą, wspomagając się rysunkiem i metodą kart Marii Montessori.

Aby wzmocnić ciekawość uczniów, nie dopuścić do znużenia materiałem oraz zintegrować grupę, stosuję także zabawy ruchowe i edukacyjne. W poszukiwaniu nowych słów i ćwiczeniu gramatyki, posługujemy się kodem harcerskim. Uczniowie muszą w jak najszybszym czasie odszyfrować zakodowane słowa i poprawnie je zapisać. Aby uczniowie lepiej poznali obrzędy i zwyczaje w Polsce, bawimy się również przy okazji różnych okoliczności tj. andrzejki. Z okazji jasełek uczniowie zapoznali się z prawdziwą historią św. Mikołaja, stworzyli plakaty prezentujące jego życie, a także przedstawili nam imiona i cechy charakterystyczne postaci Mikołaja z całego świata.

Jako wychowawca, systematycznie doskonaliłam warsztat swojej pracy, na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych. Przygotowałam materiały i zadania dodatkowe dla uczniów, którzy wykazują dobrowolną chęć poszerzenia wiedzy i starałam się dostosować materiał do każdego dziecka indywidualnie.

Państwu Rodzicom serdecznie dziękuję za aktywną i sumienną pracę nad polepszeniem wyników edukacyjnych Państwa dzieci. Dziękuję za współpracę i pomoc w przygotowaniu Waszych dzieci do wystąpienia na apelu z okazji Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Drodzy rodzice jesteście bardzo mocnym ogniwem, wspierającym dziecko i nauczyciela w niełatwym procesie edukacyjno – wychowawczym.

Wychowawca klasy IV
Sylwia Kiełkucka