Semestr rozpoczęliśmy utworzeniem zasad klasowych oraz zapoznaniem się z zasadami szkoły. Sprawdziliśmy zasób wiedzy uczniów oraz poznaliśmy się lepiej wspomagając się zabawami integracyjnymi.
Przebrnęliśmy wspólnie przez podróż po Polsce. Zwiedziliśmy Warszawę, Poznań, Gdańsk, Piaseczno, Żelazową Wolę i Lublin. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy na temat tych miejscowości. Przy każdej okazji posługiwaliśmy się mapą Polski. Na koniec roku szkolnego chcemy połączyć miejsca o których rozmawialiśmy i stworzyć mapę podróży klasy IV po Polsce. Nie zabrakło nam również czasu na wyjaśnianie nieznanych pojęć, obejrzenie kilku ciekawych filmów edukacyjnych oraz przeczytanie wielu treściwych opowiadań i legend polskich.

Dzieci klasy 3 w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne. Chętnie w nich uczestniczą i wykonują poszczególne zadania i ćwiczenia.

Wspólnie z dziećmi dbamy o przestrzeganie szkolnego i klasowego regulaminu zachowania, a jako nauczyciel dbam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej.

Klasa druga jest zespołem zróżnicowanym pod względem umiejętności mówienia, pisowni i poziomu czytania, ale aktywnym i zdyscyplinowanym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, starają się sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Są przygotowani do lekcji i odrabiają prace domowe. Na tle klasy wyróżnia się kilka osób pod względem pisania, ale inne osoby wyróżniają się płynnym czytaniem bądź piękną polską mową.

Choć błyskawicznie minął nam jesienny semestr roku szkolnego 2018/2019, to wypełniony był intensywną pracą, nauką i zabawą.

W klasie zerowej pierwszy semestr minął bardzo szybko.
Byliśmy bardzo zajęci śledzeniem przygód Figlarnej Kredki.

Rok szkolny 2018/19 przedszkole tak jak i cała szkoła rozpoczęło apelem, na którym pani Dyrektor powitała wszystkie dzieci i rodziców, następnie w salach odbyło się spotkanie wychowawcami klas.