W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci oraz sprawny przebieg zajęć szkolnych, dyżury będą pełnione przez grupę 10 osób, które regularnie będą prowadzić dyżury w szkole za symboliczną opłatą (10 funtów za sobotę). Grupa ta zostanie przeszkolona, by posiadać wszystkie szkolenia, które są wymagane na terenie Wielkiej Brytanii przy pracy z dziećmi (DBS, safeguarding i child protection, first aid).

Jednak nadal będziemy potrzebowali wsparcia rodziców przy imprezach szkolnych typu Jasełka – grudzień, piknik rodzinny – lipiec.

Chętnych rodziców prosimy o zgłaszanie się do Pani Anny Bronowickiej – Przewodnicząca Rady Rodziców.
Każdy dyżur trwa od godz. 9.00 do 13.30
I przerwa klasy 1-6 10.15-10.25
II przerwa klasy 1-6 11.10-11.20
III przerwa klasy 1-6 12.05-12.15

Przerwa w przedszkolu i zerówce 10.50-11.20

Obowiązki podczas dyżurów

• Pomoc w przygotowaniu sali przedszkolnej i innych klas przed i po ich zakończeniu (ustawienie stolików i krzeseł);
• Opieka nad dziećmi w czasie przerw o godz. 10.15 -10.10.25 i 11.10-11.20 oraz 12.05-12.15 w klasach, na korytarzu, jak i na zewnątrz;
• O 10.50 zaniesienie ciasta, kawy lub herbaty do przedszkola i zerówki oraz pomoc dzieciom w czasie przerwy śniadaniowej 10.50-11.20
• Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci by nie bawiły się na parkingu;
• Po przerwie należy sprawdzić boisko i teren szkoły, w razie konieczności pozbierać śmieci;
• Posprzątanie klas, Sali dla rodziców;
• Sprawdzenie sal w budynku A i C ( ustawienie krzeseł na ławkach, pozbieranie śmieci, wymiana worków, odkurzenie sal, które tego wymagają);
• Sprawdzenie stanu toalet (upewnienie się, że wszelkie nieczystości są spłukane, a na podłodze nie leży papier toaletowy);

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy nie podawać dzieciom w czasie przerw napojów gorących.

Kontakt w sprawie dyżurów szkolnych pod numerem telefonu 07939545153 w środy od godz.18.00 – 20.00 oraz w soboty w czasie trwania zajęć szkolnych od godz. 9.20 – 13.00.