Tematem ostatnich zajęć w przedszkolu było ''Powitanie Wiosny''. Dzieci zapoznały się z pierwszymi oznakami wiosny oraz wykonały ćwiczenia ruchowe do słów opowiadania ''To już Wiosna''. W części plastycznej zajęć dzieci samodzielnie wykonały wiosenne miotełki, które później wykorzystały do zabawy z piosenką ''Wiosno, hej!''. Dzieci wykonały również ćwiczenia grafomotoryczne (poznały literkę ''W'' oraz cyfrę ''9'') oraz przygotowały kartki wielkanocne.