Z radością informujemy, że nasza Szkoła, otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018r.

Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu pomieszczeń.