Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w St Albans rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2020/2021 dnia 8 maja, a kończy 14 czerwca 2020 roku.

Formularze prosimy wypełnić online i zapoznać się z Regulaminem Szkoły.

Formularze zgłoszeniowe na rok szkolny 2020/21 nadesłane przed rozpoczęciem rekrutacji oraz po jej zakończeniu nie będą brane pod uwagę.

Formularz zgłoszenia znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Dla Rodziców” lub tutaj

(Formularz będzie dostępny dopiero 8 maja o godzinie 00:01)

Zgodnie z Regulaminem Szkoły o przyjmowaniu uczniów do szkoły i klasy decydują w kolejności:

  1. Kolejność zgłoszenia formularza
  2. Rodzeństwo uczęszczające do naszej szkoły
  3. Wiek dziecka
  4. Umiejętności językowe dziecka

Rodziców uczniów, którzy byli na liście oczekujących w roku szkolnym 2019/2020, ale z powodu braku miejsc nie zostali przyjęci do szkoły, prosimy o ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dziecka na rok szkolny 2020/2021.

Formularze nadesłane po zakończeniu rekrutacji nie będą rozpatrywane.

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową do dnia 30 czerwca 2020.