Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w St Albans rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2019/2020 od dnia 6 kwietnia, a kończy 12 maja 2019 roku.

Formularze prosimy wypełnić online i zapoznać się z Regulaminem Szkoły.

Tylko zgłoszenia nadesłane w podanym terminie będą uwzględniane przy rekrutacji uczniów na przyszły rok szkolny. Formularze nadesłane w ciągu bieżącego roku szkolnego nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszenia znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Dla Rodziców"

Zgodnie z Regulaminem Szkoły o przyjmowaniu uczniów do szkoły i klasy decydują w kolejności:

  1. Kolejność zgłoszenia formularza
  2. Rodzeństwo uczęszczające do naszej szkoły
  3. Wiek dziecka
  4. Umiejętności językowe dziecka

Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły nie muszą ponownie wysyłać zgłoszenia. W marcu wychowawcy rozdali deklaracje kontynuacji nauki w naszej szkole na przyszły rok szkolny. Bardzo prosimy o zwrot wyżej wspomnianych deklaracji do wychowawców klas najpóźniej do dnia 11 maja 2019.

Uczniowie, którzy byli na liście oczekujących w roku szkolnym 2018/2019, ale z powodu braku miejsc nie dostali się do szkoły, prosimy o ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 6 kwietnia i trwa do 12 maja. Formularze nadesłane po zakończeniu rekrutacji nie będą rozpatrywane.

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową do dnia 30 czerwca 2019.